آیا خواهیم توانست خاطرات ناخوشایند را برای همیشه از یاد ببریم؟

ترجمه به فارسی از: فرزین آقازاده

نقل از خبرگزاری آنسا، ۲۴اُم ماه می، رُم:

دانشمندان ایتالیایی از توانایی پیراستن بخشهای زاید خاطرات موشها و آنگاه انسانها سخن می گویند:

آنها ادعا می‌کنند که شاید بتوان یاد هر واقعۀ ناخوشایند ویا آزاردهنده و ناگوار را از ذهن انسان زدود. پژوهشگران دانشگاه تورین ایتالیا در آزمایشهای خود تلاش کرده‌اند تا اطلاعاتی را که از صداهای مربوط به یک تجربۀ ناخوشایند (مثل یک تکانۀ الکتریکی) در حافظۀ موشها باقی مانده بود دستکاری و پاکسازی کنند.

سرپرست گروه پژوهشی، ‹‹پی یرجورجو استراتا›› می‌گوید: “خاطرات ما بخش‌پذیر و خردشدنی هستند. هر یک از خاطرات ما به چند پاره تقسیم شده، در بخشهای مختلف مغز نگهداری می‌شود. این پدیده را شاید بتوان به بازی جورچین کودکان تشبیه کرد. ممکن است چند روز طول بکشد تا برای نخستین بار اجزاء آن در کنار هم قرار بگیرند اما بازسازی آن شاید فقط ظرف چند ساعت انجام شود. تلاش ما بر این بود که حین انجام فرآیند یادآوری یک خاطره در مغز، میان اجزای مختلف آن که از بخشهای مختلف مغز یعنی آمیگدالا، هیپوکامپوس، پیشانی قشر مغز و مخچه بازیابی می‌شوند به دلخواه خود فاصله بیندازیم و آنها را از هم جدا کنیم.”

“به نظر می‌رسد که ناخوشایندترین بخش خاطرات آن قسمتی باشد که از مخچه یادآوری می‌شود. اگر بتوانیم جلوی راه آن را سد کنیم، خاطره‌ای که در ذهن زنده می‌شود پاکسازی و اصلاح خواهد شد و شاید حتی به صورت یک خاطرۀ خوشایند جلوه کند.”

استراتا امیدوار است که برای آزمودن این فرضیه بر روی انسان، به‌خصوص در مورد قربانیان حوادث تلخ و آزاردهنده، منابع مالی لازم دراختیارش قرار گیرد.

او می‌گوید: “این روش در مورد موشها موفق عمل می‌کند و ما انتظار داریم که برای انسانها نیز به کار بیاید.”

وی که متخصص فیزیولوژی عصبی در دانشگاه تورین ایتالیا است، یافته‌های خویش را در گردهمایی صدمین سالگرد اهدای جایزۀ نوبل به ‹‹کامیلو گُلجی››، در شهر رُم اظهار کرد. جایزۀ نوبل در کاراندام‌شناسی و پزشکی در سال ۱۹۰۶ مشترکاً به گُلجی و «سانتیاگو رامون کاخال» اسپانیایی، به پاسداشت مطالعات هریک در زمینۀ دستگاه عصبی انسان، داده شده است.

مأخذ:

Ansa Mediterraneo – ITALY: BAD MEMORIES CAN BE WIPED OUT, RESEARCHERS

نظر بدهید